Om


Jag är socionom i grunden med min utbildning vid Karlstad universitet.


På det har jag kortare kurser i anknytningsproblematik, krishantering och Barn och unga i trauma via Karolinska/Erikastiftelsen i Stockholm.


Jag har jobbat inom lite olika områden men kanske lite mer med unga och unga vuxna. Oavsett arbetsplats har det nästan alltid inneburit samtidig kontakt med skola, socialtjänst och landstinget som gett en bred insyn i hela kedjan.


 • Barn- och ungdomspsykiatri, Neuropsykiatrisk inriktning
 • Behandlingshem i Sverige och Norge med anknytningsproblematik och utagerande eller självskadebeteende som inriktning
 • Elevhälsan
 • Missbruksvård för vuxna
 • Utredning inom föräldraförmåga och samspel barn/förälder.
 • Vuxenhabilitering

Kvalifikationer

 

Verksamma år: 9+ år

Skola: Universitet

Examen: 2010

 

Erfarenheter

 • NP-Neurospsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Föräldrastöd
 • Familjekonflikter
 • Nedstämdhet/depression
 • Elevhälsoteam
 • Skolfrånvaro
 • Medlevarskap ungdomsboenden Sverige/Norge

Copyright © 2018 - All Rights Reserved

Peter H Nilsson