Tjänster

Samtalsstöd/kurator privat

 

Hur går det till?

 

Via formuläret eller genom att skicka ett mail kan du boka tid för ett kostnadsfritt bedömningssamtal. Jag ringer dig och vi kommer gemensamt fram till om samtalsstöd, via telefon eller videosamtal, är rätt väg för dig. Det kan vara bara ett samtal eller en serie beroende på problematik. Videosamtal är ofta att föredra om man känner sig bekväm med det.

 

Jag förbehåller mig både ansvaret och rätten att avböja eller avsluta samtalskontakten om jag bedömer att annan proffession är bättre lämpad att hjälpa dig. För att hålla på sekretessen vill jag att du bara lämnar kontaktuppgifter i mail. Skriv inget personligt i meddelandet.

 

Jag håller på tystnadsplikten och för ingen journal såvida du inte önskar det för särskilt ändamål.

 

Är du under 18 år behöver jag målsmans godkännande.

 

 

För videosamtal använder jag än så länge:

  • LINE
  • Messenger
  • WhatsApp
  • FaceTime
  • Skype

Copyright © 2018 - All Rights Reserved

Peter H Nilsson